Historie společnosti

Společnost Venkovský prostor o.p.s byla založena v listopadu 1999 přeměnou Nadace Venkovský prostor se záměrem podporovat oblast zemědělství a venkova svou projektovou činností. V průběhu času rozšířila společnost své aktivity také do oblasti sociální, kulturní a vzdělávací a v současné době se zaměřuje se na následující činnosti:

  • poradenská činnost, přípravy projektových žádostí a koordinace projektů z většiny dostupných dotačních titulů v oblasti rozvoje venkovského prostoru, přeshraniční spolupráce, podpory zemědělství a životního prostředí a podpory v oblasti sociální, vzdělávací, kultury, mládeže a sportu,
  • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
  • překladatelská a tlumočnická činnost,
  • vydavatelské a nakladatelské činnosti a další veřejně prospěšné služby, o kterých může rozhodnout správní rada společnosti.