1.2.13 Problémoví žáci - seminář

Zveme všechny lektory ekologické výchovy, kteří by se rádi dozvěděli více o tom, jak přistupovat k žákům se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním a s výchovnými problémy, na seminář dne 1. února 2013.

Přeshraniční seminář se bude konat v MSEV při ZOO Liberec - DIVIZNA s lektorkou Mgr. Alenou Sobotovou.

Účastníci budou seznámeni se základními informacemi o specifických poruchách učení, ADHD, autismu a mentálním postižení. Ujasní si specifika projevů chování těchto dětí a  strategie při práci s nimi. Důležitou součástí bude i reflexe vlastní práce se zřetelem na specifika těchto žáků.

Pokud vás téma oslovilo, přihlaste se prosím na kontakt uvedený v přiložené přihlášce do 11.1.2013.

Akce je součástí projektu "Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách", účast je bezplatná a v průběhu semináře bude zdarma zajištěno také občerstvení.

Těšíme se na vás.

 

« Zpět na novinky10.12.2012,