1. workshop pro pedagogy v rámci projektu GEMINI

Ve dnech 8. a 9. 12. 2016 se v liberecké iQLANDII konal 1. z řady workshopů pro pedagogy. Sešli se zde zástupci českých a německých škol a pod vedením zkušené lektorky Heleny Košťálové z Evropské kontaktní skupiny zažili velmi nabitý 2-denní workshop. Pedagogové se aktivně zapojovali do připravených aktivit. Celý workshop byl zaměřen na přeshraniční kariérové poradesntví a to zejména v Euroregionu Nisa. O přestávkách si zástupci škol vyměňovali své zkušenosti s kariérovým poradentvím na svých školách a zjišťovali, jaká je praxe jinde. Celý workshop provázela velmi příjemná atmosféra a z hodnocení účastníků je patrné, že takový typ akcí má smysl. Všichni zúčastnění se již těší na další workshopy.

« Zpět na novinky10.12.2016,