1. zasedání expertní skupiny GEMINI

V rámci projektu Gemini - Společná iniciativa pro česko-německý trh práce pomocí přeshranční profesní orientace proběhlo první setkání expertní skupiny zaměřené na prvotní seznámení a prodiskutování aktuálních témat deficitů ve vymezené oblasti. Akce proběhla na půdě saského kooperačního partnera IBZ Marienthal v Ostritz dne 14.6.2016. Účastnila se jí celá řada zástupců dotčených institucí, středních škol ale i první účastníci z řad firem. Výstupem pak byla řada podnětů jak pro plánovanou analýzu stavu přeshraniční profesní orientace, tak také pro tvorbu konceptů seminářů pro pedagogy a workshopů pro žáky a studenty středních škol v Euroregionu Nisa.
Projekt je financovaný Evropskou unií prostřednictvím fondu přeshraniční spolupráce SN-CZ 2014-2020.

 

« Zpět na novinky16.06.2016,