12. Mezinárodní den seniorů 2010

Jednodenní projekt „Mezinárodní den seniorů 2010" ukáže v úterý 27. dubna na zámku Sychrově cestu k aktivnímu stáří. Seniorům poradí, jak se dál vzdělávat, trávit příjemně volný čas, jak uchopit všechny nabízené možnosti za správný konec a jak nepodlehnout často bezohlednému tlaku okolí.

Senioři získají informace o nabídce Univerzity třetího věku Technické univerzity v Liberci. „Budu je informovat o stávajících i nově připravovaných kurzech a o mezinárodním projektu, který připravujeme pro seniory," uvedla Jitka Pacltová z Centra celoživotního vzdělávání Technické univerzity v Liberci.

O tom, jak řešit složité životní situace, nastíní z hlediska své advokátní praxe JUDr. Ladislav Šik: „Budu hovořit o tom, jak jsou senioři doslova okrádáni různými dealery, kteří si na nich vynutí podpisy pro ně nevýhodných smluv. Chci ale také varovat před tím, aby se zbavovali svého majetku ve prospěch dospělých dětí, které je potom často nechají na holičkách. Chci je přesvědčit, že být starý, znamená starat se také o sebe".


Miroslav Těšina z Podralského nadačního fondu chce seniory informovat o svých zkušenostech i s aktivním zapojením do veřejného života v důchodovém věku. „Je spousta příležitostí, jak mít dobrá pocit z vlastní užitečnosti, nabízí se při opravách památek, opuštěných budov, značení turistických cest, budování stezek, atd. Já to všechno dělám a cítím se skvěle," uvedl Miroslav Těšina.

V rámci jednodenního projektu se setká cca 128 seniorů z Čech, Polska a Německa, doprovázených zástupci partnerských organizací. Hlavním cílem setkání je posílení spolupráce seniorů a seniorských organizací Euroregionu Nisa.

Projekt realizuje liberecká obecně prospěšná společnost Venkovský prostor, zde ve spolupráci s polským partnerem Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze a za stálé podpory sdružení CSB Sachsen e.V.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.

Zdroj: PhDr. Jaroslava Kočárková/Helena Friolová

 

« Zpět na novinky23.04.2010,
zdroj: PhDr. Jaroslava Kočárková/Helena Friolová