2. setkání expertní skupiny 15. 12. 2016

V předvánočním čase se uskutečnilo 2. setkání expertní skupiny. Expertní tým se sešel opravdu v hojném počtu. Kateřina Tandlerová, manažerka projektu, shrnula aktivity, které se doposud v projektu odehrály. Zástupci partnera projektu Venkovský prostor o.p.s. shrnuli říjnovou zahajovací konferenci a auditoriu představili témata k diskuzi, která z konference vyvstala. Dalším, kdo vystoupil se svým příspěvkem byl Georg Salditt, zástupce německého partnera a představil průběh seminářů pro žáky, které proběhly v německém St. Marienthalu. Paní Maršíková z TUL v Liberci po něm představila analýzu, kterou v rámci projektu s kolegyněmi vypracovala. Poté se slova ujal Jan Kubelka, zástupce SŠ z České Lípy a představil studentský den pořádaný agenturou EURES. V další části setkání se strhla plodná diskuze na téma přeshraničního kariérového poradenství, do které se zapojili zástupci obou zemí a ze které vzešla doporučení pro další průběh zlepšování situace v oblasti kariérového poradenství zejména na českých školách.

« Zpět na novinky15.12.2016,