22.-23.1.13 Sociální média v EVVO - seminář

Přijeďte se dozvědět a prakticky si vyzkoušet, jaké možnosti nabízejí sociální média lektorům ekologické výchovy při práci s veřejností a při zprostředkování vlastních vzdělávacích obsahů.
Seminář, který se bude konat ve dnech 21.-22. 6. 2012 v Drážďanech, se bude praktickým využitím nových médií v ekologické výchově zabývat.
Účastníkům bude bezplatně zajištěno ubytování, strava a tlumočení do českého jazyka.

Další podrobnosti týkající se programu semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Pokud vás toto téma zajímá, prosím o vyplnění a zaslání přiložené přihlášky co možná nejdříve, nejpozději však do 21.12.2012. Zájem o tento přeshraniční seminář je veliký, přednost bude dána zájemcům, kteří se přihlásí nejdříve.

Těšíme se na vás.

« Zpět na novinky23.11.2012,
zdroj: Katrin Weiner, Saská zemská nadace pro přírodu a životní prostředí