6.-7.3. Fundraising a marketing v EVVO - seminář

Rádi bychom pozvali všechny lektory a vedoucí pracovníky ekovýchovných organizací na další seminář, který je součástí kurzu managementu v EVVO, bude se konat ve dnech 6.-7.3.2013 v Goßbergu a má za úkol vám zpřístupnit nové oblasti činností a získat zdroje financování.

Společně se budeme během dvou dnů zabývat jednak rozpoznáním šancí ekovýchovných organizací na trhu, a na základě toho vyvíjením řešení a produktů a jejich úspěšným nabízením, tedy marketingem. Na druhé straně se budeme věnovat dlouhodobému zajištění financování vlastní ekovýchovné organizace, které je postavené na vícero pilířích, tedy fundraisingu.

Termín pro přihlášení na tuto akci je 21.2.13, seminář je bezplatný včetně ubytování a stravování. Rádi pomůžeme zprostředkovat také možnost spolujízdy.

Neváhejte a využijte této příležitosti k získání a rozšíření kompetencí na poli managementu. Program semináře naleznete v přiloženém letáku.

 

« Zpět na novinky12.02.2013,