7.5. EVVO jako výchova ke svobodě

Ve spolupráci se sdružením Area Viva si vás dovolujeme pozvat na seminář vedený profesorem Janem Sokolem, který se koná 7. května 2013 od 13:00 na zámku ve Valči. Tématem společného odpoledne je EVVO jako výchova ke svobodě a Prostředí, které jsme zdědili.
Přihlášky s vašimi osobními a kontaktními údaji prosím posílejte na kontakt uvedený v přiložené pozvánce, nebo na adresu friolova@venkovskyprostor.cz.


Odkaz na webové strány organizátorů: http://www.areaviva.cz/AKCE/Jan-Sokol-prijizdi-prednaset-EVVO-do-barokni-vesnice-Valec.html.

« Zpět na novinky26.04.2013,
zdroj: AREA viva, sdružení pro ekologii a zemědělství