Druhé setkání polsko-českých expertů

Druhé online setkání polsko-českých expertů se konalo 22.06.2021 a organizovala jej Krkonošská agentura regionálního rozvoje.

 

Odborníci spolupracují na přípravě věcných materiálů pro polsko-českou příručku o zaměstnávání absolventů gastronomických oborů na přeshraničním trhu práce.

 

Česká expertka Lenka Červová představila návrh struktury publikace:

Hospodářská situace.

Institucionální a právní rámec pro studium, učňovskou přípravu nebo práci.

Srovnání českého a polského vzdělávacího systému.

Analýza vhodnosti absolventů.

Příklady dobré praxe.

Návrhy na popularizaci profesí.

 

Dotazníkové šetření se zaměří na absolventy těchto oborů: kuchař, číšník, potravinářský a gastronomický technik, cukrář a pekař.

 

Děkujeme všem účastníkům za účast na setkání.

 

 

« Zpět na novinky23.06.2021,