Konference EV v Krásné Lípě

Ve čtvrtek dne 3. listopadu 2011 se v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě koná přeshraniční konference ekovýchovných organizací z regionů Liberecka a Děčínska po Polabí a Horní Lužici na saské straně.

Regionální konferenci, nazvanou „Zkušenosti s přeshraniční spoluprací a tipy pro dobrou praxi", organizuje Saská zemská nadace pro přírodu a životní prostředí a Venkovský prostor o.p.s. v rámci projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách.

Cílem setkání je podpořit ekologickou výchovu v sousedících regionech a zajistit praktický přínos všem zúčastněným organizacím a lektorům jak na české, tak na německé straně.

V rámci konference bude mimo jiné představeno 4-5 ekovýchovných organizací z každé země se zaměřením na příklady dobré praxe, udržitelnost a partnerskou spolupráci. Za českou stranu je přislíbena účast a prezentace SEV Divizna, SEV Český ráj, Čmelák-SPP a Semínko země (M.E.D. Semily).

Na německé straně bude představeno Centrum ochrany přírody „Oberlausitzer Bergland e.V. Neukirch/L., Centrum národního parku Saské Švýcarsko, Stanice ochrany přírody Neschwitz a Centrum ochrany přírody „Žitavské hory" GmbH. Dále bude dán prostor problematice financování ekovýchovných organizací, trendům v EV, prezentaci materiálů dalších organizací či lektorů na volné noze a hledání partnerů pro případnou spolupráci.


Program akce včetně přihlášky naleznete v příloze.

Těšíme se na Vaši účast.

 

« Zpět na novinky27.10.2011,