Konference M.R.K.E.V. 2007

Dne 22.11. 2007 jsme byli pozváni na krajskou ekologickou konferenci "Liberecká M.R.K.E.V. 2007".
Venkovský prostor o.p.s. zde představil svou činnost v oblasti ekologické výchovy a seznámil účastníky z řad pedagogů a výchovných poradců s metodickou publikací Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa.

Jako předvánoční dárek obdržel každý účastník elektronickou verzi této publikaci na CD.

« Zpět na novinky28.11.2007,