Lužická země jezer pro seniory

Mezinárodní den seniorů je jednou z akcí, při níž se setkávají aktivní senioři ze Saska, Dolního Slezska a severních Čech, aby si vyměnili zkušenosti a myšlenky a utužili vztahy napříč hranicemi těchto tří zemí.

Tento rok se koná již třinácté pokračování, pořádané tentokrát Saským zemským kuratoriem Ländlicher Raum e.V. (SLK) ve spolupráci s Akademií seniorů  Křesťansko-sociálního vzdělávacího institutu Sasko (CSB).

 

Hlavním letošním tématem setkání, které se uskuteční dne 27. dubna 2011 v okolí Hoyerswerdy, je zprostředkování aspektů a perspektiv z oblasti ochrany životního prostředí.

Hostitelem Dne seniorů bude Lužická země jezer, region, jenž se stává rekreační oblastí, kde je stále viditelnější změna z těžebního revíru na největší území umělých vodních ploch v Evropě. Kromě ochrany a rozvoje životního prostředí a přirozeného hospodaření s půdou a lesy vzniknou v této oblasti také turistické a koňské cesty s informačními tabulemi, vyhlídkami pro návštěvníky, aby prohloubily jejich prožitek z přírody.

 

Tradičně bude v rámci Mezinárodního dne seniorů vyhlášena fotografická soutěž, jejíž pořadatelem je Zemský spolek seniorů Sasko e.V. a Saské zemské kuratorium Ländlicher Raum e.V. s podporou Saského ministerstva životního prostředí a zemědělství a hostitelským městem Saských zemských dožínkových slavností.

Více porobností o programu naleznete v přiložené pozvánce.

 

 

« Zpět na novinky31.03.2011,
Obrázek