Nabídka seminářů inovativní výuky

Vážení zástupci škol, pedagogičtí pracovníci. I pro rok 2016 si vám dovolujeme nabídnout možnost uspořádat na vaší škole níže uvedený seminář zaměřený na moderní trendy ve výuce na příkladu dopravní výchovy. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na adrese info@venkovskyprostor.cz

 

Název semináře: INOVACE VÝUKY NA PŘÍKLADU DOPRAVNÍ VÝCHOVY


Tento seminář motivuje školy a její pedagogy k inovativním přístupům k výuce s cílem efektivněji uspokojovat vzdělávací potřeby žáků v oblasti přístupu k moderním technologiím a k informacím. Vše je prezentováno za pomoci témat z oblasti dopravní výchovy. Škola tak dosáhne výraznějších změn vzdělávacího systému. Metody posilují využívání netradičních organizačních forem výuky a pomůcek.

Obsahem semináře jsou bloky:

 

  • Legislativa pro učitelskou praxi – přehled legislativy vztažený k tématu dopravní výchovy a relevantní pro cílovou skupinu vzdělávacího programu.
  • Dopravní výchova – rozbor tématu z hlediska jeho využití v rámci výuky, vztah k RVP, implementace tématu do výuky v jednotlivých předmětech, využitelné metody a prostředky včetně ICT technologií, postupy, praktické podmínky a vlivy atd.,
  • Zdravověda – seznámení s typy úrazů, poskytování první pomoci a dalšími poznatky souvisejícími s tématem dopravní výchovy
  • Projektové řízení – seznámení s poznatky v oblasti využívání této moderní metody projektového řízení, seznámení se s příklady řešení, postupem přípravy a realizace atd.

 

Během vzdělávacího programu se účastníci:

 

  • si účastníci formou přednášek osvojí teoretické a metodické poznatky výše uvedeného obsahu,
  • osvojí si práci s moderními technologiemi prostřednictvím lektorem dozorované samostatné činnosti s počítačem a interaktivní tabulí,
  • seznámí se s prostředím specifického software interaktivních multimediálních prostředků,
  • budou se aktivně podílet na osvojování poznatků z oblasti dopravní psychologie formou brainstormingů či situačních metod,
  • praktickým cvičením si osvojí znalosti z oblasti poskytování první pomoci při úrazech spojených se silničním provozem,
  • v rámci praktického cvičení si osvojí schopnosti na trenažéru a schopnosti s využíváním defenzivní jízdy.

 

Účastníci semináře obdrží příručku v tištěné, případně elektronické podobě a po absolvování semináře bude vydán certifikát.

 

Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ

 

Termín semináře: termín semináře bude upřesněn, délka trvání je 26 vyuč. hodin

 

Místo konání: Školící místnost společnosti Venkovský prostor o.p.s., Matoušova 453, Liberec III (u nádraží ČSAD)

Po domluvě prostory instituce, která je již vybavena interaktivní tabulí a počítačovou učebnou se Smart Board nebo ACTIVboard softwarem, popř. bude v daném místě využito technického vybavení společnosti Venkovský prostor o.p.s.

 

Poplatek: 1630,- Kč

 

Minimální počet účastníků: 8

 

Maximální počet: 15

 

Při nedostatečném počtu účastníků nebo při naplnění semináře Vám bude n

« Zpět na novinky02.02.2016,