Pěšky nebo na kole

Workshop s cílem výměny informací a zkušeností proběhl dnes v Mezinárodním Centru Duchovní obnovy v Hejnicích. Experti z Polska, Německa a Čech si povídali o parametrech kvality pěších a cyklistických turistických stezek v jednotlivých částech Euroregionu Nisa. Zúčastnili se mimo jiné zástupci Saského zemského svazu pro podporu cestovního ruchu, Klubu českých turistů, zástupce poslké informační kanceláře EUROPE DIRECT a pan Těšina :-). Organizační zajištění workshopu převzala naše společnost.

« Zpět na novinky20.11.2006,