Poslední předprázdninový termín semináře DV

Všem pedagogům, kteří ještě před prázdninami zvažují účast na semináři Inovace výuky na příkladu Dopravní výchovy, bychom rádi nabídli volná místa v následujícím termínu:


9.6.2011 - První část semináře

29.6.2011 - Druhá část semináře


Tyto semináře jsou určeny nejen pedagogům z 1. a 2. stupně základních škol, nabízíme je ale také pedagogickým pracovníkům z mateřských škol, jelikož jsou lehce aplikovatelné na všechny stupně vzdělávání a zařazení tématu dopravní výchovy v co nejmladším věku dětí vnímáme jako důležité.


První část, resp. první den, probíhá na Dopravním hřišti v Liberci, druhý den pak na Střední odborné škole a gymnáziu v Liberci Na Bojišti.


Pro přihlášení prosím použijte přiložený formulář nebo se zaregistrujte na stránkách projektu: www.dopravnivychova.cz nejpozději do 2. června 2011.

V příloze dále naleznete přehled přednášek pro oba dva dny semináře.

Účastníci seminářů obdrží zdarma po absolvování jeho obou částí rozsáhlou publikaci vztahující se k většině uvedených témat a také přístup do elektronické knihovny didaktických materiálů na webu projektu!


Důležité upozornění: Účast na semnáři je bezplatná. V rámci semináře je možné uhradit účastníkům i dopravu do Liberce hromadným způsobem (vlakem, autobusem, hromadně vozem).


V případě dalších dotazů k seminářům nás neváhejte kontaktovat.


Kontakty:

Jan Tandler: 485 113 444

Helena Friolová: 485 108 703 nebo 724 220 688

« Zpět na novinky26.05.2011,