Pozvánka na konferenci o potenciálech lokální ekonomiky

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odbornou konferenci s názvem „Potenciály lokální ekonomiky v kontextu ekosystémových služeb", která proběhne dne 24. 11. 2015 v Mezinárodním centru setkání St. Marienthal (Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal) v německém Ostritzu.

Tato konference se koná v rámci česko-polsko-saského kooperačního projektu, který finančně podporuje Německá spolková nadace životního prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Cílem projektu je mimo jiné zviditelnit souvislosti mezi regionálními hodnotovými řetězci a ekosystémovými službami a umožnit jejich využití pro dobro regionálních firem.   Posílení lokální ekonomiky a ochrana ekosystémů jsou centrálním tématem také pro řadu zástupců komunálních a dalších veřejných institucí.

Akce Vám nabízí šanci informovat se o inovativních možnostech managementu biodiverzity a také o potenciálech, které s sebou tyto nové přístupy přinášejí pro regionální rozvoj. Mimo to budete mít možnost navázat kontakt s mnoha regionálními podniky a veřejnými aktéry z projektového regionu.

Diskutujte s námi o výše zmíněných potenciálech našeho regionu. Stanovisko veřejných subjektů a jejich aktivní účast jsou důležitými faktory pro úspěch tohoto projektu.

Více informací i přihlášku naleznete v přiložených materiálech!

 

« Zpět na novinky27.10.2015,