Přeshraniční seniorské besedy - září 2013

V návaznosti na Mezinárodní den seniorů, který proběhl letos v červenci v Hejnicích, se uskuteční také dvě besedy v seniorských klubech. První z nich proběhne dne 10. září v německém Nebelschütz a druhou budou hostit senioři z Kamenického Šenova dne 23. září 2013.

Hlavním smyslem těchto besed bude rozvedení tématu šetrného hospodaření v domácnostech, možnost diskuze nad konkrétními oblastmi, které seniory nejvíce zajímají, a dále hlubší poznávání a utužení přátelských vztahů mezi německými a českými seniory z Euroregionu Nisa.

Účastníci se dozvědí o výsledcích dotazníkového šetření, na kterém se společně s polskými kolegy podíleli a na jehož podkladě byl zpracován leták obsahující jednoduchá doporučení a tipy, jak v domácnostech šetřit nejen vlastní finance, ale také naše životní prostředí. Program doplní také zajímavá přednáška, společné občerstvení a prohlídka zajímavostí regionu, viz přiložený leták.

« Zpět na novinky08.09.2013,