Prezentace ekovýchovných zařízení

Rádi bychom nabídli všem ekovýchovným organizacím nebo lektorům na volné noze prezentaci na Trinacionálním dni ekologické výchovy, který se uskuteční 29. května 2011 v Lesní botanické zahradě v Sasku v obci Tharandt nedaleko Drážďan.

 

Této akce se účastní jak velké množství poskytovatelů služeb v oblasti ekologické výchovy především ze Saska, tak také saská, polská a česká veřejnost. Nabízí se tak vhodná příležitost propagace hlavně těm zařízením, která mají zajem o zahraniční návštěvníky.

 

V rámci projektu Nové cesty ekologické výchovy Vám můžeme zprostředkovat bezplatnou prezentaci Vašeho zařízení či služeb formou jak přímo osobní účasti zástupců zařízení, tak i poskytnutím propagačních materiálů, které budou na stánku našeho parnera, CEV VIANA při Schole Humanitas, dány návštěvníkům k dispozici. Ideální je poskytnout vícejazyčné materiály, či jazykové mutace, zejména pak německé.

 

V případě zájmu o účast nebo o předání propagačních materiálů prosím kontaktuje pana Tandlera.
Kotakt: Tel: 485 113 444
E-mail: tandler@venkovskyprostor.cz

 

« Zpět na novinky13.05.2011,
zdroj: CEV VIANA Schola Humanitas