První seminář Všech 5 pohromadě v Karlových Varech

Konferenční místnost supermarketu Albert na nábřeží Ohře v Karlových Varech se stala první zastávkou týmu, který bude v následujících měsících realizovat semináře Všech 5 pohromadě pro pedagogy z celé České republiky.

 

Tyto semináře podpořené Nadačním fondem Albert a připravované společností Venkovský prostor o.p.s. mají dva zásadní úkoly. Prvním, obecnějším je pomoci zlepšit situaci v oblasti správné výživy a zdravého životního stylu dětí na základních školách. Druhý, neméně důležitý je pak představení nové rozsáhlé metodicko-didaktické publikace Všech pět pohromadě.

Tato příručka poskytuje ve své úvodní části pedagogickým pracovníkům aktuální teoretický základ o správné výživě a její aplikaci ve výuce a dále nabízí nepřeberné množství didaktických námětů využitelných přímo při práci se žáky ve většině vzdělávacích oblastí. Celkový rozsah této publikace je přes 560 stran textů a obrazového materiálu.

V průběhu samotného prvního semináře v Karlových Varech měli účastníci možnost zjistit, na jakém základu je založena snaha projektu Všech pět pohromadě o zlepšení nejen zdravotní situace školáků. Nemohly zde tedy v první řadě chybět informace o aktuálním zdravotním stavu dětí a mládeže, které budou na seminářích prezentovat zástupci Národní sítě podpory zdraví. V případě karlovarského semináře se přednášky ujala Mgr. Anna Milerová. Dále bylo nutné zmínit možnosti a závazky, které mají školy a učitelé ke svým žákům a které vycházejí ze strategických vzdělávacích dokumentů. Tohoto tématu se zhostila PaedDr. Lenka Kubrichtová. Na závěr pak byl teoreticky i v praxi prezentován nástroj využitelný přímo ve výuce a tím je výše zmíněná publikace Všech pět pohromadě. Tu si účastníci mohli také po skončení semináře bezplatně odnést.

Stejně tak bude nabídnuta tato příručka i v průběhu dalších seminářů ve všech krajích a díky svému nákladu také všem základním školám v ČR. Další seminář se uskuteční 20.11.2012 v Hradci Králové.

 

« Zpět na novinky09.11.2012,
zdroj: Jan Tandler