Publikace s výsledky projektu Zachování starých odrůd ovoce

Projekt Zachování starých ovocných odrůd je již z naší strany ukončen a pokud se chcete seznámit s jeho výsledky, přikládáme zde náhled závěrečné publikace. Rádi bychom poděkovali všem nadšencům, kteří podporují rozšiřování ploch extenzivních sadů a pečují o staré stromy a kteří jsou základem fungující sítě pro zachování starých ovocných odrůd do
budoucna.

Na saské straně již spolupráce pokračuje navazujícím projektem s Polskem. Přeshraniční akce, jako např. tradiční Pomologické dny v Bad Muskau nebo Slavnosti ovoce v St. Marienthal, budou i dál otevřené laické i odborné veřejnosti, vystavovatelům a přednášejícím z Čech a budeme se snažit Vás o těchto akcích i nadále informovat.

 

EU - SN - CZ
« Zpět na novinky20.05.2020,