Regionální konference o půdě 13.11.2014

Rádi bychom především lektory ekologické výchovy, ale také odbornou veřejnost pozvali na Regionální konferenci Trinacionální sítě EVVO s tématem ochrany půdy, která se uskuteční dne 13.11.2014 v příhraničním Neukrichu. Více informací naleznete v přiložené pozvánce, která zároveň obsahuje přihlášku na akci.

« Zpět na novinky24.10.2014,