Satelitní technika v ekovýchovné praxi

Pro všechny lektory a koordinátory ekologické výchovy, kteří se nemohli zúčastnit listopadového semináře a měli by zájem se dozvědět více o technologii GPS, využití geocachingu a ekolrallye v ekologické výchově, se bude v úterý 8. února 2011 v Rübenau konat jednodenní workshop.

Na tento seminář pak bude dne 19. dubna navazovat praktický den na hřebeni Krušných hor. Více informací včetně dalších připravovaných přeshraničních akcí se dočtete v přiloženém letáku.

Všechny tyto přeshraniční akce jsou v rámci projektu Trinacionální síť ekologické výchovy organizované naším partnerem, Saskou zemskou nadací přírody a životního prostředí. Účastníkům z Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje jsou semináře nabízeny bezplatně a je na nich zajištěno tlumočení a občerstvení.

 

 

« Zpět na novinky28.01.2011,