Seminář ovocné stromy

17. října 2006 se uskuteční česko-polsko-německé setkání „Ovocné sady a ovocné porosty na kraji lesa a v zemědělské krajině" do Městské knihovny Niesky.

Akce je pořádána v rámci projektu „přeshraniční propojení ekologické výchovy" financovaného iniciativou EU Innterreg IIIa.

« Zpět na novinky11.10.2006,