Seminář pro žáky - Hejnice

Ve dnech 12. - 14. 6. 2017 se v MCDO v Hejnicích uskutečnilo další setkání studentů 2 středních škol a to Obchodní akademie z Liberce a Gymnazia z Herrnhutu.

Studenti zažili velmi zajímavý program, v prvním dnu, který byl ve znamení seznámení se s druhou stranou je 2 zkušené lektorky provedly světem jazykových animací. Večerní program pak obohatili sami studenti, a to představením své vysílající školy.

Druhý den pak studenti navštívili místní společnost CIS systems s.r.o. zde jsme se zaměřili na profesní orientace v praxi - představení fungování firmy v praxi, představení jednotlivých oddělení a pracovních procesů, představení různých druhů povolání a pozic, prohlídka samotného provozu, odzkoušení si některých pracovních úkonů a činností.

Po obědě se studenti věnovali kreativní činnosti a vymýšleli logo projektu GEMINI a tvořili příspěvky do žákovského časopisu. Odpolední program pak navštívil Jiří Zahradník z Obchodní a hospodářské komory v Žitavě a nastínil studentům profesní život v zahraničí.

Večerní diskuzí s pedagogem panem Heulerem pak žáci zakončili další den semináře.

Třetím a závěrečným dnem pak studenty provedly lektorky paní Maršíková a Zábranská, které vtáhly účastníky do tajů sebeprezentace.

Celý seminář se velmi vydařil a my se již těšíme na další, který nás čeká v září.

EU - SN - CZ
« Zpět na novinky26.06.2017,