Setkání Saské sítě EVVO

V úterý 3. prosince 2013 proběhlo v drážďanském Institutu pro ochranu životního prostředí a povolání v chemickém odvětví výroční setkání saských vzdělavatelů v oblasti ekologie organizovaných v Saské síti ekologické výchovy (NUS). Jako partner Trinacionální sítě ekologické výchovy byli pozváni a zúčastnili se také zástupci Venkovského prostoru. Hlavními tématy setkání bylo vyhodnocení práce sítě v uplynulém roce a prodiskutování budoucích aktivit a projektových námětů. Jedním z důležitých otázek bylo také uplatnění Green Economy ve vzdělávací praxi, o kterém pohovořil Prof. Wiesmeth z Technické univerzity v Dráďanech.

« Zpět na novinky04.12.2013,