Tiché zázraky - Fotografická soutěž

TISKOVÉ SDĚLENÍ

Fotografovat a malovat „Tiché zázraky"

K příležitosti 11. Saských dožínkových slavností od 19. do 21. září v Oschatzu se mohou děti a mladiství zúčastnit fotografice soutěže a soutěže v kreslení a malování. Prvních 30 došlých obrázků získá školní plánovač s rozvrhem hodin.

Od poloviny června běží mezinárdodní fotografická soutěž na téma "Tiché zázraky" pro děti a mládež do 18 let. Objevujte se svým fotoaparátem nové věci. Zvláště tiché tóny by měly být zachyceny na Vašich fotkách. Organizátorem soutěže je Saské zemské kuratorium Venkovský prostor (SLK).

Protože mnoho dětí raději kreslí než fotografuje, rozhodli se organizátoři, že uspořádají také mezinárodní soutěž v kreslení a malování na stejné téma. Vyzýváme všechny ze Saska, severních Čech a Dolního Slezka ve věku od 3 do 14 let, aby nám zaslali své obrázky, koláže a další kreativní výtvory.
Stejně jako u fotosoutěže bude v rámci Dožínek uspořádána výstava, kde bude prezentována celá řada Vašich prací. Lze vyhrát zajímavé ceny. Prvních 30 došlých obrázků získá školní plánovač s rozvrhem hodin na školní rok 2008/2009.

Inspirací pro téma obou soutěží byla píseň "Tiché zázraky" od Gerharda Schönea. (1988, BuschFunk Musikverlag GmbH Berlin).

Kriteria pro fotosoutěž „Tiché zázraky" pro děti a mládež

- účast do 18 let.

- každý může zaslat max. 2 fotografie (čb, barva)

- formát min. 13 x 18 cm - max.: 20 x 30 cm

- účastník musí být autorem fotografie

- fotky musí být označeny jménem, věkem a adresou a krátkým popisem ve vztahu k tématu

- pořadatel nebude fotografie vracet a smí je vystavit s uvedením autora

- Termín zaslání Vašich prací je 30.8.2008

Fotografie zašlete na adresu:

Venkovský prostor o.p.s.

U Nisy 6a

460 07 Liberec

 

nebo

 

Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V.

Kurze Straße 8

01920 Nebelschütz OT Miltitz

 

Kriteria pro mezinárodní výtvarnou soutěž "Tiché zázraky"

- věk: 3 - 14 let

- zaslat můžete: obrázky, výkresy, koláže a další výtvarné i skupinové práce

- na zásilce uveďte: jméno, věk adresu a krátký popis vztahu díla s tématem

- pořadatel nebude práce vracet a smí je vystavit s uvedením autora

- Termín zaslání Vašich prací je 30.8.2008

 

Vaše práce zašlete na následující adresu:


Venkovský prostor o.p.s.

U Nisy 6a

460 07 Liberec

 

nebo

 

Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V.

Kurze Straße 8

01920 Nebelschütz OT Miltitz

« Zpět na novinky01.08.2008,