Tisková zpráva z workshopu o dobrovolnictví

V úterý, 26.5.2015, se na půdě Krajského úřadu v Liberci a s podporou člena rady RNDr. Víta Příkaského sešli zástupci více než pětadvaceti organizací a institucí z české i saské strany Euroregionu Nisa v rámci workshopu, jehož hlavním tématem byla současnost a budoucnost dobrovolnictví. V průběhu odpoledního programu zazněl v první řadě příspěvek PhDr. Jiřího Tošnera, který v sobě shrnul aktuální podmínky realizace dobrovolnictví v ČR a aktivity HESTIA o. s., přední české organizace v této oblasti. Představeny byly následně také příklady dobré praxe na Liberecku. Silnou reakci zaznamenaly programy prezentované Mgr. Ing Tomášem Hendrychem, koordinátorem dobrovolníků při Krajské nemocnici Liberec. Výjimečný přístup organizace připravující dobrovolníky pro jiné subjekty odprezentovala Helena Prchlíková z centra AMIKUS.

Druhá polovina programu byla věnována možnostem financování dobrovolnických projektů v následujícím programovém období a to především z programu Evropa pro občany a Programu přeshraniční spolupráce v Euroregionu Nisa. V průběhu závěrečné diskuze vystoupili také zástupci pořadatelských organizací Venkovský prostor o.p.s. a Saského zemského kuratoria Venkovský prostor s příspěvkem o společně plánované akci se zaměřením na navázání přeshraniční spolupráce v oblasti dobrovolnictví v rámci Saským zemských dožínkových slavností 2015.

 

 

« Zpět na novinky05.06.2015,