Uchopit budoucnost EV - konference

Existují cesty pro lepší rozhodování o nás samých v ekologické výchově? Trinacionální Den ekologické výchovy Sasko-Česko-Dolní Slezsko se bude zabývat tématy, která jsou pro sebeurčení a budoucnost ekologické výchovy klíčová. Na programu konference bude např. marketing v ekologické výchově, společenské trendy, které práci ekovýchovných organizací ovlivňují a také zkušenosti se získáváním nových cílových skupin.
Za tímto účelem budou nabídnuty workshopy, které se budou zabývat tématickými okruhy mateřských škol, rodin, podniků a seniorů.
Akce se koná ve spolupráci s Akademií Saské zemské nadace pro přírodu a životní prostředí ve dnech 1. až 2. prosince v Míšni v rámci projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách a je bezplatná.

Více informací včetně programu a přihlášky naleznete v přiložené pozvánce.

Těšíme se na vaši účast.

« Zpět na novinky21.11.2011,