Úvodní setkání Žákovské enviromentální

Tisková zpráva | Dirk Raffe - práce s veřejností - (035796) 971-20, 15. září 2009

Žáci zakládají Žákovská environmentální s.r.o.
Úvodní setkání k projektu „Životní prostředí dělá školu - Žákovská environmentální s.r.o." se uskuteční 16. září v Annaberg-Buchholz.

Christlich Soziale Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) realizuje v kooperaci s českou obecně prospěšnou společností Venkovský prostor projekt „Životní prostředí dělá školu - Žákovská environmentální s.r.o.", který je podpořen Společenskou iniciativou EU Cíl 3. Právě nyní se aktivně podílejí tři saské a tři české školy na realizaci projektových cílů - založení udržitelné Žákovské firmy ve škole a na rozvoji dalších k projektu se vztahujících strategií. Úvodní setkání se bude konat ve středu 16. září 2009 v době od 9.30 do 16.00 hod v Berufliches Schulzentrum T/E/W v Annaberg-Buchholz (Bärensteiner Straße 2). Günter Baumann, člen německého spolkového sněmu a člen představenstva CSB, se zúčastní úvodního setkání a bude přát žákům a žákyním mnoho úspěchů. V rámci úvodního setkání si budou žáci v různých pracovních okruzích vyměnovat první nápady a zkušenosti a budou diskutovat s odbornými partnery. Kompletní prospekt k tomuto workshopu s dalšími informacemi můžete nalézt na internetu www.csb-miltitz.de, pod bodem Umweltbildung.

Informace k projektu: Do roku 2011 budou na třech saských a třech českých školách v Euroregionu Krušnohoří založeny ekologické Žákovské firmy. Tímto Cíl 3 projektem má být jednak dosaženo vytvoření podkladů pro založení udržitelné environmetnální vzdělávání a za druhé na budoucí povolání orientované působení se zřetelem na „zelená povolání", jako např. technik v energetice, inženýr životního prostředí atd. a má být dosaženo rozvoje vlastních nápadů k šetrnému zacházení s přirozenými zdroji. Při různých odborných exkurzích bude žákům v průběhu projektu zprostředkován náhled do reálných hospodářských podniků. Praktické podněty budou přitom Žákovským firmám předány v ekologických (malým projektem na škole) a ekonomických pracovních postupech. Jako další budou nejlepší práce ohodnoceny inovační cenou, která bude předána odbornými partnery. V rámci projektu vznikne dvoujazyčná příručka, která má sloužit jako návod pro další školy.

Dirk Raffe

« Zpět na novinky15.09.2009,