Vodní hospodářství online

Dne 13. září 2011 proběhne v Ekologickém centru Střevlík v Oldřichově v Hájích zahajovací akce k připravovanému modulu „EQUIWA - vyvážené vodní hospodářství".

Jedná se o aktivitu rámcového projektu TNU, která se mj. věnuje vytvoření e-learningové platformy a vývoji a realizaci modelového on-line kurzu pro školení lektorů ekologické výchovy pro zacházení s touto on-line aplikací.

Tato elearningová platforma má sloužit v projektových regionech Sasko a Česko. Za tímto účelem se plánuje dvojjazyčné zpracování výukových obsahů pro vzdělávaní dospělých formou Learning Management System (LMS). Součástí zahajovací akce bude také představení vlivu změn klimatu na vodní hospodářství a zkušeností s e-learningem v Sasku.

V přiloženém letáku a v pozvánce se dozvíte více podrobností včetně pogramu setkání způsobu přihlášení.

« Zpět na novinky19.08.2011,