Vodní hospodářství - zahájení a online kurs

Rádi bychom znovu pozvali všechny vzdělavatele EVVO a pedagogy základních, středních i vysokých škol na zahajovací setkání modulu „Vodní hospodářství", které se koná dne 18. ledna 2012 v Ekologickém centru Střevlik v Oldřichově v Hájích.

Jak jsme vás již dříve informovali, byla v rámci projektu „Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách" vytvořena e-learningová platforma pro udržitelné zacházení s vodou. Předmětem nabídky je zprostředkování základních znalostí k tématům vodního hospodářství a specifických vědomostí hospodaření s dešťovou vodou. Tato e-learningová platforma přitom propojuje tradiční výukové metody s možnostmi internetu (online testy, průzkumy, diskuzní fóra, glosáře, propojení s externími webovými stránkami) a byla zpracována pro ekovýchovné organizace, pro další vzdělávání v podnicích, pro obce a veřejnou správu a také pro projektovou výuku na školách. Nabízíme vám možnost se zúčastnit modelového kurzu a získat tak praktické zkušenosti s prací s touto internetovou aplikací a zároveň se podílet na jejím dotváření a dolaďování. Termíny konání akcí jsou následující:

 

  • 18. 01. 2012 Informační setkání (Oldřichov v Hájích, ekologické centrum Střevlík)
  • 23.-27. 01. 2012   Týdenní modelový kurz (online)


V příloze naleznete pozvánku s programem akce včetně přihlášky a informační leták. V případě zájmu se prosím přihlaste nejpozději do 6. ledna 2012 buď elektronicky na adresu friolova@venkovskyprostor.cz, telefonicky na čísle 485 108 703,  faxem na 485 113 443 nebo poštou na adresu společnosti.

Těšíme se na vaši účast.

 

« Zpět na novinky06.12.2011,