Využití odpadního tepla

Dne 21.8.2006 proběhla pracovní schůzka řešitelů projektu "Přeshraniční studie pro využití odpadního tepla pomocí mobilních zásobníků". Dne 26.9.2006 proběhne prezentace výsledků projektu v 10 hod. v budově M na půdě TU Liberec (Harcov). Pozvánka bude zveřejněna 8.9.2006.

« Zpět na novinky22.08.2006,