Děti vaří pro děti

Projekt:Děti vaří pro děti

Termín:01.01.2014 - 30.04.2014

Realizátor:Christlich-soziales Bildungrswerk Sachsen e.V., Venkovský prostor o.p.s.

Ve popředí zájmu projektu stojí vytvoření krátkých filmů v českém a německém jazyce. Filmy by měl mít u dětí přínos k rozvoji a posilování uvědomění směrem ke zdravé a vyvážené výživě. Zároveň budou sloužit dětem a mládeži v Sasku a Čechách k seznámení se s regionálními a sezónními produkty, stejně jako recepty a návody jak připravit jednoduché a dětem určené pokrmy. K tomu účelu by měly být dětem jako budoucím spotřebitelům zprostředkovány informace, které jim pomohou dělat rozhodnutí o nákupech kvalitních regionálních produktů, resp. potravin. Jako doplněk k filmům bude vytvořen dvojjazyčný leták.