Europe Direct

Termín:01.01.2006 - 31.12.2006

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Naše společnost má tu čest být partnerem EUROREGIONU Nisa, v rámci činnosti informačního centra EUROPE DIRECT v České Republice, a Saského zemského kuratoria, které je nositelem informačních center EUROPE DIRECT Südostsachsen a Südwestsachsen v Sasku (Německo).

Aktuální informace nalaznete na stránkách Euroreginu Nisa www.neisse-nisa-nysa.org v sekci Europe Direct nebo http://www.europe-direct.cz.

Přehled realizovaných akcí v rámci činnosti Europe Direct v roce 2006, 1. pololetí

Evropa na internetu
V lednu 2006 proběhla příprava a 16.1.2006 zahájení informačních schůzek, které obsahovali jak část vzdělávací, tak i část informační.
Vzdělávací část obsahovala moduly práce s počítačem a internetem, informační část pak prezentaci a vyhledávání informací z Evorpských institucí a organizací.

Na vlastní nohy
7.-8.2.2006 proběhl závěrečný česko-německý workshop v rámci projektu "Na vlastní nohy" (Projekt byl podpořen a spolufinancován dbu). Zde byla také představena činnost informačního střediska Europe Direct v Liberci a jeho spolupráce se Saskými informačními středisky této sítě.

Den zemědělce
dne 2.3.2006 proběhl za podpory Konrad-Adenauerstifung mezinárodní "Den zemědělce" na aktuální témata Společné agrární politiky a jejímu promítání do národních zemědělských politik.

Po stopách G.E.Lessinga
9.5.2006 se zástupce Europe Direct Liberec zúčastnil této akce v Saském Kamenzu, kde představil činnost informačního střediska a současnou aktivitu Evropa na internetu.

Mezinárodní den Seniorů
16.5.2006 se v polském Swieradově Zdroju sešlo cca. 140 seniorů ze třech zemí Euroregionu Nisa, aby zde debatovali na témata životního prostředí a informačních technologií, a jejich vlivu na život seniorů. Tato akce se konala pod záštitou Europe Direct Südostsachsen a také poslkého informačního centra Europe Direct.

Výtvarná soutěž pro děti
V rámci informační kampaně Europe Direct Südostsachsen a Liberec byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti. Její vyhodnocení proběhne v rámci Saských národních dožínek.

Přehled plánovaných akcí v rámci činnosti Europe Direct v roce 2006, 2. pololetí

Mezinárodní Camp mládeže
v týdnu od 9.-14.2006 se zúčastní 14 studentů Jabloneckého gymnasia mezinárodního campu v Königsbrücku, kde v rámci bohatého programu poznají fungování vybraných státních institucí, tak i dalších významnýc organizací.

Setkání zemských seniorů ze Saska s českými a polskými seniory proběhne 9.9.2006 v rámci Zemských dožínek v Königsbrücku. Akce se koná mj. pod záštitou Europe Direct SW-Sachsen a zúčastní se též zástupce Europe Direct Liberec.


Senioři v Hejnicích
V termínu od 18.-20.9.2006 se setkají další senioři na semináři v Hejnicích, jehož cílem je výměna zkušeností se začleněním seniorů do společnosti, občanském engagement a dobrovolnictví. Hlavním tématem budou též informační technologie.

Dále se připravují k závěru tohoto roku konference o dopravě, zemědělství a obnovitelných zdrojích energie.

Nad těmito akcemi také přebírá záštitu Europe Direct Liberec.