Fórum zdraví 2013

Projekt:Fórum zdraví 2013

Termín:01.01.2013 - 30.06.2013

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Web: www.forum-zdravi.cz

Fórum vzdraví ve vzdělávání 2013

19. - 21. dubna 2013, zahájení ve 14:00 hod.,

Benešov u Prahy, Vzdělávací středisko IMS, Ke Stadionu 1918
akreditace MŠMT ČR: 9004/2009-25-163


Celorepublikový interaktivní seminář Fórum zdraví ve vzdělávání je vícedenní vzdělávací akcí pro pedagogické pracovníky mateřských škol, základních škol, gymnázií, odborných škol a školských zařízení, která se opakuje pravidelně v jarních měsících roku. Svou podstatou navazuje na 15 let pořádané Fórum výchovy ke zdraví. V systému DVPP pro oblast výchovy ke zdravému životnímu stylu má tak přeneseně již rozhodně na co navázat.

Program semináře v návaznosti na nový školský zákon respektuje dočasně platný Standard základního vzdělávání MŠMT ČR č.j. 20819/95-26 pro oblast Zdravý životní styl - obory "Výchova ke zdraví" a "Tělesná výchova", dočasně platný Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu č.j. 27532/95-2 pro oblast Zdravý životní styl - obory "Výchova ke zdraví" a "Tělesná výchova a sport", dočasně platný Standard středoškolského odborného vzdělávání č.j. 34221/97-23 pro složku všeobecného vzdělávání „Rozvoj tělesné kultury", především pak schválené programy: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (s přílohou pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) pro vzdělávací oblast Člověk a zdraví - vzdělávací obory „Výchova ke zdraví" a „Tělesná výchova", Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou pro vzdělávací oblast Člověk a zdraví - vzdělávací obory „Výchova ke zdraví" a „Tělesná výchova" a Rámcové vzdělávací programy pro odbory vzdělání pro vzdělávací oblast „Vzdělávání pro zdraví". Možnosti realizace těchto vzdělávacích oblastí na školách podle školních vzdělávacích programů bud součástí semináře.

Svým obsahem seminář vychází z programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století  "Zdraví 21" respektuje vládou schválené dokumenty: ZDRAVÍ 21- Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu populace ČR, kde se klade velký důraz na prevenci a odpovědnost jedince za zdraví své i ostatních (Usnesení vlády ČR č. 1046 ze dne 30. 10. 2002), Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017( Usnesení vlády ČR č. 926 ze dne 22. 8. 2007) a Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let 2008-2012( Usnesení vlády ČR č. 130 ze dne 11. 2. 2008).

Pro přípravu obsahu semináře jsou výchozí i dokumenty: Zdravotní stav populace ČR ve statistických údajích a Úmluva o právech dítěte. Všechny jmenované dokumenty jsou zároveň důvodem pro realizaci výchovy ke zdraví v našich školách.

Program semináře je připravován v úzké spolupráci s MŠMT ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, regionální kanceláří WHO v ČR, SZÚ, VÚP Praha, NUOVaPedF MU v Brně.

 

Novinky k projektu

  • Fórum zdraví je za námi 22.04.2013 - Letošní ročník celostátní konference o výchově ke zdraví tentokrát pod názvem Fórum zdraví ve vzdělávání skončilo v Benešově u Prahy uplynulou neděli před polednem. ... více »
  • Program Fóra zdraví 19.-21.4.13 12.04.2013 - Vážení pedagogičtí pracovníci, přinášíme vám detailní program letošního Fóra zdraví ve vzdělávání, které se koná 19. - 21.4. 2013 v Institutu pro veřejnou správu ... více »
  • Pozvánka na Fórum zdraví 2013 17.02.2013 - Vážení učitelé, pedagogičtí i vedoucí pracovníci vzdělávacích institucí, odborníci v oblasti správné výživy a výchově ke zdraví, rádi bychom Vás oficiálně ... více »
  • Fórum zdraví 2013 30.01.2013 - Rádi bychom Vám oznámili, že další ročník "Fóra zdraví" již má opět své datum i místo. Pro již 16. ročník celostátního semináře s novou akreditací pod názvem ... více »