Inovace výuky na příkladu DV

Projekt:Zvyšování kvalifikace pedagogů pro projektovou výuku, využití informačních a dalších moderních technologií v aplikaci na oblast dopravní výchovy

Termín:01.10.2009 - 30.06.2012

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s., HBH Projekt a.s.

Web: www.dopravnivychova.cz

Obecný cíl projektu spočívá ve zvýšení kvality vzdělávání na základních a středních školách v Libereckém kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt bude usilovat o rozvoj profesních kompetencí pedagogů směrem k využívání moderních a inovativních forem výuky, zdokonalení ICT gramotnosti a zvládnutí vnímat výuku v souvislostech a v návaznosti na jiné obory. Společným tématem pro dosažení těchto cílů bude dopravní výchova a prevence nehodovosti. V souvislosti s přechodem k rámcovému vzdělávacímu programu, ztratila tato tematická oblast na důležitosti a to i díky tomu, že se jí již nedostává titulu samostatného předmětu.

Projekt bude mít tedy dva velmi důležité efekty - poskytne pedagogům podporu při implementaci mezipředmětového tématu do výuky, nabídne jim návod, jak přistupovat k moderním metodám výuky, modulovým a projektovým schématům a zároveň podrobně zpracuje téma dopravní výchovy interaktivní formou s využitím ICT a důrazem na mezipředmětové vazby.

Praktickým cílem projektu, na základě výše uvedeného, je vytvořit metodické a didaktické materiály pro co nejrozsáhlejší základnu pedagogických pracovníků základních a středních škol Libereckého kraje, kteří poté prostřednictvím seminářů získají kompetence k propojování témat na mezioborovou úroveň a zároveň k vedení dopravní výchovy. Plánované metodické a didaktické materiály, společně s interaktivními programy a internetovou vědomostní knihovnou by měly v co nejvyšší míře poskytnout oporu pedagogům při získávání znalostí a dovedností, pomocí kterých se zdokonalí v rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

 

Novinky k projektu

  • 27.6. Závěrečné setkání projektu DV 08.06.2012 - Srdečně zveme všechny pedagogy Libereckého kraje na závěrečné setkání k ukončení projektu "Inovace výuky na příkladu Dopravní výchovy", které se bude konat dne 27. ... více »
  • 2012 - semináře DV pro ZŠ a SŠ 16.01.2012 - Přinášíme Vám rozpis termínů seminářů Inovace výuky na příkladu Dopravní výchovy na rok 2012. Kurzy pro základní školy a stejně tak i nově otevřené semináře ... více »
  • Podzimní termíny seminářů DV 29.08.2011 - Rádi bychom vás informovali o nových termínech seminářů Inovace výuky na příkladu Dopravní výchovy, které jsou vypsané do konce roku 2011. Semináře pro pedagogy základních ... více »
  • Poslední předprázdninový termín semináře ... 26.05.2011 - Všem pedagogům, kteří ještě před prázdninami zvažují účast na semináři Inovace výuky na příkladu Dopravní výchovy, bychom rádi nabídli volná místa v následujícím ... více »