Interaktivní tabule ESF

Projekt:Zkvalitnění výuky na základních a středních školách Libereckého kraje pomocí vyučovací metody využívání interaktivních multimediálních tabulí

Termín:01.12.2006 - 30.06.2008

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Web: www.itabule.cz

Žadatel:

Venkovský prostor o.p.s.,
U Nisy 6a, 460 01 Liberec 3,
tel.: 485 113 444, fax: 485 113 443,
e-mail: info@venkovskyprostor.cz,
web: www.venkovskyprostor.cz

Podpora:

ESF - Evropský sociální fond, Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Web: www.esfcr.cz
„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů".

Partneři projektu:

Liberecký kraj (RNDr. Robert Gamba) - www.kraj-lbc.cz
Gymnázium F.X. Šaldy (Pavel Knobloch) - www.gfxs.cz

Manažer pro přípravu vzdělávacích programů: Milan Hausner (ZŠ Lupáčova - Praha) - www.lupacovka.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Venkovský prostor o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor evropské unie.