Mezinárodní den seniorů 2010

Projekt:Mezinárodní den seniorů 2010

Termín:01.04.2010 - 30.06.2010

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s., Poludniowo-Zachodnie Forum Samorzadu Terytorialnego POGRANICZE

Mezinárodní den seniorů 2010 je jednodenní akce pořádaná dne 27.4.2010 v prostorách státního zámku Sychrova. V rámci projektu se setká cca 128 seniorů z Čech, Polska a Německa, doprovázených zástupci partnerských organizací.

Hlavním cílem setkání je posílení spolupráce seniorů a seniorských organizací Euroregionu Nisa. Účastníci se dozvědí o možnostech aktivního zapojení v oblasti vzdělávání, osobního i veřejného života seniorů, získají příležitost k výměně zkušeností a v neposlední řadě budou moci poznat kulturněhistorické a přírodní hodnoty ve společném příhraničí.

 

Koordinátor projektu ČR:

Venkovský prostor o.p.s
Kontaktní osoba: Helena Friolová

Tel.: 485 113 443
E-mail: friolova@venkovskyprostor.cz

 

Koordinátor projektu Polsko:

Poludniowo-Zachodnie Forum Samorzadu Terytorialnego POGRANICZE
Kontaktní osoba: Zdzislaw Bykowski
Tel.: +48 757 215 077

E-mail: pogranicze-csb@home.pl


Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.

Cedule