Mezinárodní den seniorů 2013

Projekt:Mezinárodní den seniorů 2013 - Šetříme zdroje, užíváme života

Termín:01.04.2013 - 30.09.2013

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s., Christlich-soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

Web: proseniory.venkovskyprostor.cz

Mezinárodní setkání seniorů je tradiční, jednou ročně se opakující akcí. Ve svém měřítku je jedinečnou příležitostí pro společné setkání, navázání a udržení  přeshraničních kontaktů a výměnu zkušeností mezi seniorskými kluby napříč regionem.

Obsahem projektu je příprava a realizace jednodenního mezinárodního setkání seniorů z Německa, Čech a Polska v Hejnicích. Předcházet mu však bude dotazníkové šetření pro zjištění spotřebitelského chování seniorů na obou stranách hranice v době krize s cílem identifikovat společné nebo odlišující problémy. To se odrazí v tématech dne seniorů a v obsahu následných besed v seniorských klubech.

Vlastní náplní dne seniorů bude  přednášková část zohledňující předchozí zjištění, prezentace činnosti jednotlivých seniorských klubů a doprovodný, kulturně-společenský program čítající také exkurze v místě konání. Výstupem projektu budou mimo samotné setkání také další přeshraniční setkání a besedy se seniory v regionu, upravené vícejazyčné internetové stránky „Pro seniory“ společnosti Venkovský prostor a informační leták s doporučeními a tipy, jak žít v současné době co nejšetrněji a se zohledněním ekologického chování.

Novinky k projektu

  • Přeshraniční seniorské besedy - září ... 08.09.2013 - V návaznosti na Mezinárodní den seniorů, který proběhl letos v červenci v Hejnicích, se uskuteční také dvě besedy v seniorských klubech. První z nich proběhne dne 10. ... více »
  • 11.7. Den seniorů 24.06.2013 - Po třech letech se letos na české straně opět setkají senioři z Čech, Německa a Polska na Mezinárodním dni seniorů. Akce se bude konat dne 11. července 2013 v krásném ... více »