Přeshraniční síť ekologické výchovy

Termín:01.01.2006 - 31.12.2006

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s., LaNU

Prosíťování přeshraniční spolupráce je již podporováno konkrétními projekty:

• přeshraniční jarní procházky Saské zemské nadace příroda a životní prostředí

• O kaprovi a suchopýru - německo-česká spolupráce, stanice pro ochranu přírody v Neschwitz

• Výr Ulli na cestě Východním Krušnohořím" - německočeská počítačová hra spolku Zelená liga Východního Krušnohoří

• Voda nezná státní hranice - projekt ochrany životního prostředí v rámci povodí řeky Nisy, Saské zemská nadace příroda a životní prostředí

Účinná ochrana životního prostředí je podporována ekologickou výchovou, která nekončí na státních hranicích. Proto jsou vytvářeny v Síti ekologické výchovy v Sasku i další propojení po Evropě: V rámci projektu „Přeshraniční prosíťování ekologického vzdělávání" vytváříme stabilní přeshraniční spolupráci.

• Vytváříme síť mezi saskými, dolno-slezskými a českými zařízeními ekologické výchovy a správami životního prostředí.

• Nabízíme akce dalšího vzdělávání, které připravují na přeshraniční spolupráci, zprostředkovávají základních znalostí o podstatě vzdělávání a strukturách správ, o těžební krajině, jakož i o zákonech ochrany přírody, školíme v kompetencích jednání pro bezhraniční porozumění.

• Organizujeme exkurse pro výměnu informací a zkušeností a představujeme příklady Good-Practice.

• Organizujeme třínárodní konference s aktuelní tematikou o životním prostředí.

• Vytváříme základnu pro práci s veřejností, tzn. prezentace partnerů a přeshraničních projektů na akcích, v internetu a v Síti ekologické výchovy Sasko.

• Vyvíjíme nové přeshraniční projekty.

• Podporujeme při podání žádostí projektů.

Zapojení partneři

Leadpartner: Saská zemská nadace pro životní prostředí: