S chutí do školní jídelny

Termín:01.01.2006 - 31.07.2006

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Projekt je zaměřen na potřebu podpory zdraví dětí a mládeže Euroregionu Nisa. Reaguje především na nutnost zlepšení situace v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu. Projekt je zaměřen na školní stravování, jelikož školní jídelny jsou základem návyků správné výživy a racionálního stravování dětí.
Projekt reaguje na potřebu zvýšení kvalifikace a zajištění dostatečného množství odborného školního personálu v oblasti vzdělávání a výživy a na potřebu výměny zkušeností mezi českými a německými odborníky v této oblasti.
Uskutečnění semináře je důležitým předpokladem pro úspěšný průběh právě probíhajícího projektu "Výchova ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu dětí a mládeže v ERN", jehož součástí je projektový týden na školách ERN, který bude doprovázen nabídkou zdravých pokrmů ve školních jídelnách. Předpokladem je, aby byl k dispozici již proškolený team kuchařů.

Datum a místo konání semináře: 19. - 20. května 2006, Hrádek nad Nisou

Počet účatníků: 20

Přednášející:

  • Kateřina Sýkorová,
  • Raphaela Scholze,
  • Ludmila Oliveriusová


Výsledky projektu:
V rámci projektu bylo pod vedením RNDr. Ludmily Oliveriusové, CSc. proškoleno 20 kuchařek, vedoucích školních jídelen a zástupců německých cateringových společností, jejichž cílem je ozdravění školního stravování a šíření informovanosti v oblasti zdravé výživy.

„Projekt je podpořen z Fondu malých projektů Interreg IIIA prostřednictvím Euroregionu Nisa a spolufinancován z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj)."