Využití zbytkové energie

Termín:03.01.2006 - 30.09.2006

Realizátor:Technologie-Zentrum Zittau, Venkovský prostor o.p.s., TUL

26. září 2006 se od 10:00 do 14:00 koná v budově "M" Technické univerzity v Liberci (Harcov, ul. 17. listopadu) závěrečný workshop na téma "Využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků" Pozvánku včetně podrobných informací o projektu najdete zde

Nositel projektu: Město Zittau, DE
Manažer projektu: Technologie-Zentrum Zittau, Rathenaustrasse, Zittau
Partner projektu: TU Liberec, Venkovskyprostor o.p.s.
Kontakt: http://www.tz-zittau.de


Vyšlo tiskem

Chystá se seminář o zbytkové energii

Zdroj: Liberecký deník
Datum: 23.09.2006
Název: Chystá se seminář o zbytkové energii
Podtitulek: Krátce
Ročník: 09
Číslo: 223
Str.: 19
Rubrika: liberecko
Autor: (vra)
Oblast: Severní Čechy
Zpracováno: 23.09.2006 08:10:55
Identifikace: SI20060923000047

Text:
Liberec - Závěrečný seminář o využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků se koná v úterý 26. září od 10 hodin v posluchárně M Technické univerzity v Liberci (TUL) v Harcově. Seminář s účastí českých a německých odborníků se koná na závěr projektu "Využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků".

(vra)


Liberec ČTK - AVIZO
..... 10:00 Seminář Využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků, který pořádá Technická univerzita v Liberci spolu s Technologickým centrem v německé Žitavě.
Místo: konferenční sál budovy M, areál kolejí Harcov
Pramen: mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková, tel.: 485 354 209, 602 770 114, e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz


Seminář o zbytkové energii na TUL

Seminář o využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků se koná v úterý od 26. září od 10 hodin v posluchárně M Technické univerzity v Liberci v Harcově. Seminář se koná na závěr projektu „Využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků", který podporuje Evropská unie. Spolupořadateli jsou Technolgické centrum v Žitavě a společnost Venkovský prostor
„Zaměřujeme se na problematiku využívání dosud opomíjeného velkého potenciálu odpadního tepla z průmyslových procesů. V rámci projektu se testuje v Česku i Německu hospodárnost využití mobilních zásobníků latentního tepla v oblasti Trojzemí s cílem nalezení konkrétních případů možného využití této technologie," přiblížil problematiku Jiří Unger z katedry energetických zařízení Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci, který seminář zahájí a seznámí účastníky s výsledky přeshraniční studie proveditelnosti k využití mobilních zásobníků.
Čeští a němečtí odborníci budou také hovořit o obnovitelných zdrojích v podmínkách česko-německého pohraničí, o možných aplikacích využití latentního tepla v libereckém regionu. Na pořadu budou také evropské priority v podpoře udržitelného využívání energie a energetických projektů ze strukturálních fondů.
J. Kočárková
přidáno: 22. září 2006

26.09.2006 - (sil) - str. 12 Právo
Seminář o zbytkové energii

LIBEREC - Seminář, který účastníkům přinese veškeré dostupné informace o využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků, pořádají vědci z Technické univerzity v Liberci (TUL) dnes od 10 hodin. Právu to sdělila mluvčí Technické univerzity v Liberci Jaroslava Kočárková s tím, že se seminář uskuteční v posluchárně M TUL v Harcově.
„Seminář se koná na závěr projektu Využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků, který podporuje Evropská unie. Spolupořadateli jsou Technologické centrum v Žitavě a společnost Venkovský prostor," upřesnila Kočárková.
Seminář spolu s odborníky z TUL povedou i jejich němečtí kolegové.
„Zaměřujeme se na problematiku využívání dosud opomíjeného velkého potenciálu odpadního tepla z průmyslových procesů. V rámci projektu se testuje v Česku i Německu hospodárnost využití mobilních zásobníků latentního tepla v oblasti Trojzemí s cílem nalezení konkrétních případů možného využití této technologie," přiblížil problematiku Jiří Unger z TUL.

26.09.2006 - (js) - str. 04
Na univerzitě budou mluvit o energii

LIBEREC

Semináře o využití zbytkové energie pomocí mobilních zásobníků skončí projekt Technické univerzity uskutečněný společně s Technologickým centrem v Žitavě a společností Venkovský prostor. Zaměří se na problematiku využívání dosud opomíjeného velkého potenciálu odpadního tepla z průmyslových procesů. Projekt podpořila Evropská unie.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj
Zbytečné teplo převážejí

Zdroj: Liberecký deník
Datum: 27.09.2006
Název: Zbytečné teplo převážejí
Ročník: 09
Číslo: 226
Str.: 18
Rubrika: liberecko
Autor: (hp)
Oblast: Severní Čechy
Zpracováno: 27.09.2006 07:03:15
Identifikace: SI20060927000034

Text:
Liberec - Po výzkumu nano vláken možná liberecká Technická Univerzita přijde s dalším významným objevem. Univerzitní vědecký tým zkoumá možnosti využití přebytečného tepla, které při průmyslové výrobě odchází bez užitku do ovzduší.
Výsledky svého výzkumu představila na semináři, který o dané události uspořádala strojní fakulta.
"Zabýváme se možnostmi, jak využít obrovské množství tepla. Podle našich odhadů je reálné toto teplo akumulovat do mobilních zásobníků a převážet je na určená místa," uvedl Petr Novotný z katedry energetických zařízení.
Jako příklad uvedl výrobu keramických výrobků na Jablonecku, která si vyžaduje provoz v plynových vypalovacích pecích o vysokých výkonech.
"Využití odpadního tepla je přínosem, protože umožní produkovat méně znečišťujících exhalací a fosilních paliv," vysvětlil děkan Petr Louda.
Seminář o využití zbytkové energie univerzita uspořádala ve spolupráci s Technologickým centrem v Žitavě a obecně prospěšnou činností Venkovský prostor. Podpořila ho Evropská unie. (hp)