Zdravá výživa v ERN

Projekt:Výchova ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu dětí a mládeže v Euroregionu Nisa

Termín:01.04.2005 - 31.03.2007

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s., Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

Předmětem projektu je rozvoj výchovy ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu dětí a mládeže v Euroregionu Nisa a vytvoření přeshraniční sítě partnerů. V počáteční fázi projektu bude na českých školách provedena analýza současných potřeb v ERN, jejíž výsledky budou podkladem pro vytvoření metodických příruček. Týmem odborníků a pedagogů z české a německé strany Euroregionu Nisa budou vytvořeny dvě metodické příručky. Cílem příruček je snaha přispět k vyřešení otázky, jak by měla vypadat moderní, účinná a v praxi snadno použitelná výuka a výchova ke zdravé výživě. Obsahem obou metodických příruček jsou náměty, návrhy, modelové situace a doporučení, jak využít těchto témat při výuce v různých předmětech. Projekt bude realizován ve 2 úrovních. Žáci a studenti budou rozděleni do dvou cílových skupin dle věkových kategorií. První metodická příručka bude obsahovat témata vhodná pro děti prvního stupně základních škol. Druhá publikace bude věnována dětem ve věku od 10 - 16 let. Příručky budou testovány českými pedagogy a po konečném zpracování budou sloužit jako pomocný materiál při školních a mimoškolních vzdělávacích akcích. Součástí projektu je školení pro pedagogy, kde budou seznámeni s příručkami, a organizace projektovýcho týdnů na téma zdravé výživy na vybraných českých školách ve venkovských oblastech ERN. V průběhu projektového týdne, který se bude konat na 5 - 10 českých školách se pedagogové naučí používat příručky přímo v praxi. Předmětem další fáze projektu je realizace odborného školení. Zájemci o zdravou výživu budou proškoleni německými lektory v oblasti péče o zdraví, zdravé výživy, seznámí se se základy pedagogiky a naučí se používat metodickou příručku v praxi. Členové této skupiny budou v budoucnu sloužit jako multiplikátoři v oblasti výživy a vzdělávání na území Euroregionu Nisa. V konečné fázi projektu bude vytvořena panelová prezentace a celý projekt uzavře závěrečné setkání všech zástupců škol a zapojených institucí z obou stran ERN. Tento projekt je podpořen z programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česko- Svobodný stát Sasko. Doba realizace projektu je 1.4.2005 - 31.3.2007.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie.

AKCE V RÁMCI PROJEKTU

22.6.2006 proběhlo představení projektu v rámci setkání představitelů a zapojených organizací do správy programu Iniciativy společenství Interreg IIIA v Liberci.

Česko-německá putovní výstava

Březen 2007 - v měsíci březnu 2007 bude vytvořena česko-německá putovní výstava, která bude informovat o projektu a jeho aktivitách, o EU a programu Interreg IIIA.
Chtěli bychom požádat všechny projektové partnery, aby nás kontaktovaly v případě, že budou mít zájem umístit na výstavní panely fotografie či jiné informace z projektu
Hlavní témata putovní výstavy:

  1. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa
  2. Interreg IIIA
  3. Projekt „Výchova ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu dětí a mládeže v ERN" a výsledky analýzy na německých školách
  4. Projektové týdny na českých školách
  5. Projektové týdny na německých školách
  6. Přeshraniční setkání českých a německých žáků v klášteře St. Marienstern
  7. Publikace pro pedagogy - česká verze
  8. Publikace pro pedagogy - německá verze
  9. Kviz o zdravé výživě
  10. Poděkování


Školení multiplikátorů

duben 2007 - na měsíc duben 2007 připravuje společnost Venkovský prostor o.p.s. jednodenní přeshraniční školení multiplikátorů. V rámci jednodenního semináře bude proškoleno 10 českých a německých pedagogů v oblasti zdravé výživy a výchovy dětí.
Plánovaný termín školení je středa 25. dubna 2007. Seminář bude probíhat buď v Hrádku nad Nisou nebo u našich partnerů v německé Žitavě (městečko hned na hranicích).
Přednášet bude německá lektorka Raphaela Scholze a české odbornice na výživu Mgr. Jana Divoká a Mgr. Michaela Lipková ze společnosti STOB.
Pozvánka v českém jazyce, pozvánka v německém jazyce


Slavnostní ukončení projektu

Červen 2007 - slavnostní ukončení projektu proběhne dne 5.června 2007 v klášteře St. Marienstern v Panschwitz-Kuckau. V rámci této akce proběhne křest nově vzniklých publikací pro pedagogy a vyhlášena soutěž o logo projektu

Společnost STOB

vznikla v České republice v roce 1991 a sdružuje 300 psychologů, lékařů, nutričních poradců, cvičitelek a dalších odborníků, jejichž cílem je pomáhat obézním zvládat nadbytečné kilogramy. Aktivity společnosti STOB jsou založeny na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie, která byla úspěšně ověřena na mnoha tisících klientů a je i ve světě uznávána za jednu z nejefektivnějších metod terapie obezity. Oproti jiným metodám hubnutí se nezamýšlí pouze nad tím, co máte jíst, ale také jak docílit toho, abyste splnili svá předsevzetí a nacvičili si svoji vůli. Naučí Vás, jak řešit stresy jinak než jídlem, jak ovládat nevhodné myšlenky a emoce, které často dělí Váš život na etapu hubnutí a etapu sbírání sil na další hubnutí, kdy se v jídle vůbec nekontrolujete a kila jdou nahoru. Tato metodika Vás nebude ochuzovat o požitek z jídla, ale měla by postupně pozměnit Vaše stravovací a pohybové návyky. Tato změna by Vás měla přivést nejen k trvalým váhovým úbytkům, ale i ke zvýšení kvality života.