Zemědělská konference 2006

Termín:01.09.2006 - 30.11.2006

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Web: www.venkovskyprostor.cz/venkov06/

I v letošním roce pořádá naše společnost zemědělskou konferenci. Bude se konat 23.11.2006 v knihovně v Kamenicém Šenově

KONFERENCE

„Venkov - šance pro mladé lidi"

23.11.2006

Konference, která se bude konat v Kulturním a vzdělávacím centru v Kamenickém Šenově, si klade za cíl vzdělávat mladé lidi, především zemědělce, zvyšovat jejich povědomí o problémech venkova a aktivně působit proti vysídlování venkova na obou stranách hranice. Hlavním cílem a snahou připravované konference je oživit venkov, udržet na něm lidi, zejména mladé a tím rozšířit pracovní možnosti.

Vybraná témata úzce souvisejí s řešením klíčových otázek v oblasti zemědělství a rozvoje venkova a díky diskuzím a prostoru pro osobní setkání mohou vznikat nová partnerství nebo být prohloubena ta stávající.

Cílové skupiny: studenti a absolventi odborných zemědělských a lesnických škol v ERN, zemědělci, především však mladí zemědělci, zástupci obcí, mikroregionů a neziskových organizací

Tento projekt je podpořen z Fondu malých projektů Interreg IIIA spravovaným Euroregionem Nisa v Liberci a Evropskou unií.