Projektová výuka

Seminář: PROJEKTOVÁ METODA VE VZDĚLÁVACÍ PRAXI

Seminář motivuje školy a její pedagogy k inovativním přístupům k výuce s cílem efektivněji uspokojovat vzdělávací potřeby žáků, motivovat je k řešení problémů, zvyšovat zájem o vzdělávací obsah, přebírat zodpovědnost za své vzdělávání. Škola tak dosáhne výraznějších změn vzdělávacího systému. Pedagog se stává zprostředkovatelem přístupu k informacím, nikoliv pouze jejich zdrojem. Seminář rovněž usiluje o aktivnější spolupráci všech protagonistů projektové výuky na škole i mimo ni. Poskytuje nástroj pro systémovou podporu vzdělávacích obsahů.

Obsahem semináře je:

 • seznámení cílové skupiny s teorií projektové metody a projektového vyučování,
 • získávání nových poznatků o dílčích metodách a formách využitelných při realizaci projektové výuky,
 • poznávání interaktivních metod práce při projektovém vyučování, uvědomění si pozice pedagoga,
 • získání představy o podmínkách pro úspěšnou realizaci školních projektů – sociální klima, informovanost všech aktérů, zajištění materiálního vybavení,
 • poskytnutí základů didaktiky práce a podpůrné materiály.

Účastníci semináře obdrží příručku v tištěné, případně elektronické podobě a po absolvování semináře bude vydán certifikát.

 • Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ
 • Termín semináře: termín semináře bude upřesněn nebo je otázkou individuální poptávky, délka trvání jsou 4 hodiny
 • Místo konání: Školící místnost společnosti Venkovský prostor o.p.s., Matoušova 453, Liberec III (u nádraží ČSAD)
 • Poplatek: 580,- Kč
 • Minimální počet účastníků: 6
 • Maximální počet: 15

Při nedostatečném počtu účastníků nebo při naplnění semináře Vám bude nabídnut náhradní termín.