Online setkání expertů v rámci projektu Výzvy gastronomie v polsko-českém příhraničí

11. února 2021 v 10 hodin proběhne 1. online setkání expertů

Na prvním setkání expertů proběhne:

Úvodní představení expertů a projektového teamu – Jana Pomeislová koordinátorka projektu Venkovský prostor o.p.s., Katarzyna Matusik koordinátorka projektů EU KAAR S.A.

Určení dalších potřebných spolupracovníků v Polsku

Seznámení s návrhem harmonogramu prací ke vzniku celé publikace - Ing. Lenka Červová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Diskuse a schválení harmonogramu:

Zajištění sběru dat dotazníkového šetření na školách na české i polské straně

Vyhodnocení zajistí experti z TUL

Experti budou pracovat na odborných věcech a my jim zajistíme podporu a koordinaci všeho potřebného

Co máme a co potřebujeme z polské strany

Informování o plánovaném „Velkém“ setkání pro 30 účastníků

LOGO EU

 

« Zpět na novinky04.01.2021,