15.11. Konference EVVO "s budoucností"

Téma udržitelného rozvoje je pro některé z nás již důvěrně známé téma, jiní se zase obávají, že by kvůli tomu mohla ekologická výchova ustoupit do pozadí. Mnozí další ještě neměli čas, aby se tímto tématem důkladněji zabývali.

Trinacionální konference o vztahu udržitelného rozvoje a ekologické výchovy se koná dne 15. listopadu 2012 v Drážďanech v rámci akčního týdne Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Sasku. Tento akční týden byl vyhlášen, protože 15. a 16. listopadu 2012 hostí Drážďany Kulatý stůl Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (BNE)".

Zveme tedy všechny organizace a lektory EVVO na tuto akci, kde se dozvíte, jaká jsou kritéria pro trvale udržitelný rozvoj, jaká je situace v tého oblasti v Čechách, Polsku a Německu a jak je naplňována Dekáda OSN vzdělávání pro udržitelný rozvoj v praxi. Představí se zde také organizace se svými projekty, které mohou posloužit jako příklady dobré praxe pro udržitelný rozvoj.

V příloze naleznete program konference a přihlášku.
Prosím o přihlášení k účasti do 2. listopadu 2012.

Těšíme se na vaši účast

 

« Zpět na novinky31.10.2012,
zdroj: Katrin Weiner, Saská zemská nadace pro přírodu a životní prostředí