18.10. Regionální koference Odpady v EVVO

Zveme všechny lektory a organizace zabývající se ekologickou výchovou a osvětou z regionu Libereckého kraje na přeshraniční regionální konferenci na téma "Odpady v ekologické výchově", která se koná dne 18.10.2012 v Neukirchu.

Hostitelem akce je Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland e.V. (Sdružení Centrum ochrany přírody Hornolužická vrchovina).

Budeme se mimo jiné zabývat problematikou spalování domácího odpadu, zpětným odběrem odpadů k recyklaci a příklady dobré praxe z regionů Libereckého kraje a saské části Polabí a Horní Lužice.
Nalákat vás můžeme na díla Zdeňka Viléma - výtvarného všeuměla, který dává starým předmětům nového ducha, projekt na třídění odpadů v MŠ a ZŠ, výrobu kartonového nábytku nebo na ekologické divadlo, které Vám objasní spojitost baterií a zahradního rybníčku.


Přijeďte se inspirovat, setkat se s kolegy z vašeho regionu a prodiskutovat další témata týkající se odpadů a jejich problematiky v ekologické výchově.


V příloze naleznete podrobný program s přihláškou, kterou nám prosím zašlete zpět do 4.10.2012.

« Zpět na novinky26.09.2012,