23.4. Konference Krušnohoří - spolupráce EVVO s tiskem a televizí

Spolupráce středisek ekologické výchovy s médii je důležitá jak při organizaci veřejných akcí, tak i při prezentaci vlastních nabídek, a proto by měla být co možná nejkvalitnější.

Setkání s profesionály v oblasti tisku a televize na české a německé straně se středisky a lektory ekologické výchovy je proto předmětem přeshraniční konference, která se koná dne 23.4.2013 v Marienbergu - Rübenau.

Zástupci médií seznámí účastníky konference se strukturou a metodami přístupu k bezplatným a placeným službám a poskytnou jim tipy pro úspěšnou práci s veřejností v oblasti ekologické výchovy. Můžete se těšit také na příklad dobré praxe, kterým bude mediální otevírání naučné GPS-stezky.

Přijměnte naši pozvánku na tuto akci a v případě zájmu prosím vyplňte návratku v přiloženém letáku.

Těšíme se na Vaši účast.

« Zpět na novinky11.03.2013,